Számmisztika - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Számmisztika
A számmisztika vagy numerológia sajátos õsi Babilon elõtti "nyelv." A számok kialakulásának és fejlõdésének döntõ szerepe van az emberiség fejlõdése szempontjából. Az õsi szám szó
jelentése: össze, egybe, együtt, áttételesen: hasonló, azonos, valaminek megfelelõ minden, ami "egybevág" egybe tartozik, vagy idõben egyszerre történik. Az atlantiszi emberek már megalkották saját titokzatos rendszererüket a betûknek számbeli értékeket adtak és az így kialakult nevek különös sorszerûségeket. tükröztek. Felmerül a kérdés tehát sors vagy a végzet, ami meghatározza az ember életét? Ennek a kérdésnek a megfelelésére egyik jó módszer lehet a számmisztika vagy nemurológia, amely megadhatja a kulcsot ahhoz, hogy ráleljünk meglepõ összefüggésekre és lehetõséget ad arra, hogy megismerjük személyiségünket. Magasabb spirituális szinten azonban a számok mágiáját alkalmazva komoly változásokat indíthatunk el, személyes életünk minden területén is.A számok spirituális jelentése.


Az egyes szám felölel mindent az isteni szándék és megnyilvánulás, kifejezõdése. Egyetemes ezért jelen van benne a jó és a gonosz és így semleges. Minden létezõnek Isten az
eredete és akarata mérvadó az egész általunk ismert és ismeretlen világban.

A kettes szám a szeretet a tartozni valakihez élet érzés a dualitás és a harmónia jele. Az egész megismerésének vágya vagyis a mindent átfogó szeretet mint feladat elfogadása. Ebben a számban jelen van a jin és jang filozófiája a mozgás is.

A hármas az fontos szakrális szám. Vallásitekintetben a szentháromság az Atya a Fiú és a Szentlélek száma. Azonban más megközelítésben más rendszerekben az ég (levegõ) a föld (fém) é a tenger (víz). Ezek egységébõl jött létre a fizikai sík, és vált láthatóvá az anyagi világ.

A négy a föld száma ebben a számban jutkifejezésre a teremtett világ, az alapelemek a természetrendje az évszakok a törvényes rend, és az erkölcs.

Az ötös az értelem az intelligencia a
racionalitás a tudományok tartománya. A fizikai sík történései ok és okozati összefüggései, amelyek azonban hatásaiban gyakran "átnyúlnak" a felsõbb szférákba.

A hatos a semlegességet szimbolizálja nincsen középpontja. Némely nézetek szerint a végzet száma, mert a teremtõ és a teremtett közötti különbözõség és ellentét ebben a számban nyilvánul meg a legjobban.

A hetest minden kultúrában szent számként tisztelik. Egyiptomban a hetest az örök élet szimbólumának tartották. A zenei hangsorban ennyi hang található és a szivárvány is ennyi színbõl áll. Nekünk magyaroknak hét vezérünk és hét törzsünk volt, ami szakrális jelentõségû. A hetes általában erõs sorsszerûségre küldetésre utal.

A nyolcas a világmindenség rendjét, és a kozmikus egyensúlyt és a végtelent szimbolizálja.

A kilences hordozza a legspirituálisabb tartalmat. Az isteni hármas megsokszorozódása, a tökéletesség és
az örökkévalóság száma. Ez a szám nagy energiákat "hordoz" utalhat: belsõ békére nyugalomra, a dolgok tökéletes megértésére boldogságra, tökéletességre, másfelõl pedig jelenthet erõs indulatokat, erõszakosságra, kegyetlenségre és elszántságra való törekvést is.Számmisztikai alapok


A köztudatban ma már különbözõ számok vannak jelen amelyeknek más más jelentést és tartalmat tulajdonítanak ilyenek például a teljesség igénye nélkül: Lélekszám, névszám, sorsszám, stb.
A számokat a számmisztikában általános megfigyelések alapján és hagyományok révén bizonyos tulajdonságokkal lelki tartalommal vagy valamilyen tulajdonságot jelentõ jelzõvel ruházzák fel. Ez nagyon sokféle lehet sok szempont és nézet van de mégis lehet egy általános képet rajzolni íme:
- teremtés, fizikai erõ, egyediség, határozottságra, gyõzelemre törekvés, vezetõi hajlam,
- befogadás, érzékenység, anyagiasság nõiesség, lelki erõ, romantika, mûvészi érzék,
- kapcsolatteremtés, kommunikáció, információ, átadás, büszkeség, változékonyság,
- határozottság, eltökéltség, lelki szilárdság, akarat erõ, igazságosság, precizitás,
- rugalmasság, kockázatvállalás, anyagi sikerek, szenvedély, alkotókészség, játékosság,
- érzékenység, érzelmi biztonság, béke, nyugalom, védelem, mûvészi hajlam,
- határozottság, lelkiség, célirányosság, utazás, misztika, vonzerõ,
- zártság, rejtélyesség, szeszélyesség, erõs érzelmek, szellemiség, titokzatosság
- szellemiség, spiritualitás, romantika, intuíció, öntudat, szenvedély, tehetség, misztika

Névszámunk általános jellemünkre utal, tulajdonságainkat, képességeinket és lehetõségeinket határozza meg.


A betûk számértéke

Számold ki neved számértékét ...


Kovács Béla = 2+6+4+1+3+1 + 2+5+3+1 = 28=10= 1

1


Mindig, mindenhol az elsõ vagy. Vezéregyéniségnek születtél. Akaraterõ, kitartás, öntudatosság jellemez.
Feladatod az, hogy megtaláld önmagad, és segíts másokon. Akkor jársz jól, ha függetlenül, mások befolyása nélkül teszed a dolgod.
Vigyázz, hogy a benned rejlõ agresszió, gõgösség és önzés ne kerüljön a felszínre. Szokatlan mennyiségû energia rejlik benned, ha jól használod ki, sokra viheted.
Kiváló barátod, társad lehet: 3-as, 5-ös, 6-os és 9-es névszámú személy.

2


Általában szelídség, nyugalom és türelem a legfõbb jellemzõid. Szimpatikus egyéniségeddel könnyen eléred céljaidat. Akkor cselekszel jól, ha rendszeretetedet, alkalmazkodóképességedet kamatoztatod, ezt környezeted nagyon szereti benned.
Rendszeres hangulatváltozásaid viszont könnyen hátráltathatnak. Gyakran vagy határozatlan, könnyen megingathat mások véleménye, ezen próbálj változtatni, és merj nemet mondani.
Kiváló barátod, társad lehet: 4-es, 7-es és 8-as számú névszámú személy.

3


Intelligens, sokoldalú és rendkívül merész vagy. Kellemes
társalgóként, igen kifinomult humorral könnyen boldogulsz az ismerkedéssel. Kimagasló mûvészi hajlammal rendelkezel, érdemes lenne kipróbálnod magad valamelyik mûvészeti ágban. Rendkívül optimista vagy, könnyen alkalmazkodsz, egyenesen rajongsz az új
lehetõségekért és kihívásokért.
Általában a mának élsz, nem törõdsz azzal, mi lesz holnap. Ez tulajdonképpen nem is nagy baj, hisz a szerencse szinte mindig veled van.
Kiváló barátod, társad lehet: 1-es, 5-ös, 6-os és 9-es névszámú személy.

4


Gyakorlatias, szorgalmas, megbízható és hûséges emberként felelõsnek érzed magad, hogy családod, barátaid, partnered is jól érezze magát környezetedben. Szinte bármilyen teljesítmény elérésére képes vagy, csak akarnod kell. Akit nem ismersz jól, azzal szemben könnyen válsz bizalmatlanná.
Nagy ritkán kitör belõled az erõszakosság, ezzel csak saját életedet nehezíted. Ha eléred sikereidet, kenyérre lehet téged kenni.
Kiváló barátod, társad lehet: 2-es, 7-es és 8-as névszámú személy.

5


Egyszerûen megbolondulsz, ha unalom vesz körül. Fontos számodra a változatosság, az újszerûség és a haladás. Temperamentumod és mozgékonyságod arra sarkall, hogy ne rettenj meg semmilyen akadálytól. A rutin számodra olyan, mintha börtönbe akarnának zárni. Szereted az életet, s azt, hogy a legnagyobb problémákat is szinte gond nélkül megúszod.
Ha rossz kedved van, gyakran szarkasztikussá és kicsapongóvá válsz.
Kiváló barátod, társad lehet: 1-es, 3-as, 6-os és 9-es névszámú személy.

6


Életed fõ mottója: segíteni. Rendkívül házias és hûséges típus vagy, ezért számodra a család az elsõ. Megrögzötten ragaszkodsz az otthonodhoz, óvod, véded társad és gyermekeidet. Ha sikerül békét és nyugalmas légkört teremtened, akkor te elérted életcélodat. Gyönyörködsz az élet szépségeiben, a mûvészetekben, és nagyra is értékeled ezeket. Mindemellett sokszor naiv vagy és kényszeresen meg akarsz felelni másoknak. Ne feledd, ez fárasztó és kimerítõ. Mindig légy önmagad!
Kiváló barátod, társad lehet: 1-es, 3-as, 5-ös és 9-es névszámú személy.

7


Méltóságteljes, zárkózott és komoly vagy, néha jobban a kelleténél. Rendkívül magas intelligenciával rendelkezel, a 7-es névszámú személyek közül kerül ki a legtöbb filozófus, matematikus és zseni. Szeretsz visszahúzódni, a magány a legjobb társad. Ez az elzártság és titokzatosság egyáltalán nem tesz jót neked. Feladatod az, hogy kimozdulj errõl a holtpontról, megnyílj a világ elõtt, s így nagy fordulatot vehet az életed is.
Kiváló barátod, társad lehet: 1-es, 2-es, 4-es és 8-as névszámú személy.

8


Célod, hogy hatalmad és elegendõ pénzed legyen. Gyakorlatias és céltudatos emberként biztos karrier vár rád. Azonban keménységed gyakran önzéssel párosul, és elõfordul, hogy olyan dolgokkal éred el célod, melyek nem túl etikusak. Kevés igaz barátod van, de ez egyáltalán nem zavar. Ha nem tudod elérni céljaidat, összeroppansz, magadba fordulsz és eluralkodhat rajtad a depresszió. A végletek embereként feladatod az, hogy megtaláld az arany középutat.
Kiváló barátod, társad lehet: 2-es, 4-es és 7-es névszámú személy.

9


Számtalan pozitív tulajdonságod közül legmeghatározóbbak intelligenciád, energikusságod és kedvességed.
Idealizmusod néha egészen naivvá és kiszolgáltatottá tesz. Határozottságodat és meggyõzõképességed kiválóan tudod kamatoztatni a munkádban és a magánéletedben egyaránt. Gazdag fantáziád és becsvágyad ösztönösen hajt céljaid elérése felé. A vágyott siker elérése érdekében mindent megteszel, mégis képes vagy a kis akadályok elõtt megtorpanni, elbizonyatalanodni. Feladatod ezt a tulajdonságodat kiiktatni és még a nehéz akadályokat is könnyû szívvel, magabiztosan legyõzni.
Kiváló barátod, társad lehet: 3-as és 5-ös névszámú személy.Sorsszám


A sorsszámunkat a születési évünk adja, kiszámolása annyiból áll, hogy a születési évünk alkotó elemeit összeadjuk.

1978. 4. 9 = 38=11 1+9+7+8++4+9 = 11. 1+1 = 2. A példánál a sorsszám tehát : 2

Végsõ soron megállapíthatjuk, hogy életünket szinte minden tekintetben uralják a számok. Nélkülük nem létezik modern civilizáció. Bizonyára minden számnak megvan a maga "igazi titka" és jelentése. Az ember mint kozmikus lény pedig magyarázatokat és összefüggéseket keres ebben a témában is. De vajon jó helyen keresi e?Sorszám ciklus


Életünk folyamán mint minden a világegyetemben mi is ciklikus életszakaszokon megyünk keresztül, ha úgy tetszik fejlõdési periódusokon. Életünkben 9 éves ciklusok váltják egymást, a sors ciklus azonban 18 évet ölel fel. Ami most történik velünk hasonló, de természetesen nem azonos a 18 évvel ezelõtti történésekkel, mégis az összefüggések jól nyomon követhetõek.Minden ember egy adott életfeladattal születik és csak akkor élhet teljes életet, ha egyáltalán tudatos fogalma van arról, hogy ez számára mi is lehet. Ennek a
körvonalazására jó módszer lehet a nemurológia, most például a sorsszám kiszámítása.
A feladat most is ugyanaz adjuk össze születési számunk összegeit pl:

1969. 12. 23 = 1+9+6+9+1+2+2+3 = 33 a kapott eredmény egy számjegyûre egyszerûsitve - 3+3 = 6 - megkapjuk a sorsfeladatunkat más szóval a karma száma ebben az esetben 6

1-es sorszámú ember vezetésre mások irányítására született. Hajlamos a kreativitásra és erõs önállóság él benne.
2-es Legnagyobb feladata megtanulni másokkal együttmûködni életében legfontosabb a dualitás és összetartozás, önfeláldozás.
3-as Képes megtalálni mindenben a szépet, jól kommunikál de felületes.

Sikerorientált.
4-es A mindennapi
termelõmunkában találja meg legjobban a helyét, megbízható. Két lábbal áll a földön realisztikus életszemlélete van az anyagi világban.
5-ös Keresi a kihívásokat, szereti a változatosságot, szabadságában semmi nem korlátozhatja. Keresi a nehéz feladatokat.
6-os Arra született, hogy megteremtse maga körül a szépséget és a harmóniát. Õ a mûvész.
7- es Sorsfeladata a gyógyítás, ez vonatkozik a lélekre és a testre egyaránt. Szereti a kutatást felfedezést.
8-as Feladata a hatalom és a pénz világa az abban való eligazodás és tevékenység bankár stb. Gyakran tevékenykedik minisztériumokban, államigazgatáshoz is köze lehet.
9-es Szellemi orientált, spirituális beállítottság jellemzi. Életében igyekszik példát mutatni a teljesség, a tisztesség és a bölcsesség jegyeivel. Ezek tehát azok a számok amelyek megvalósítására születtünk természetesen itt nem lehet teljes képet felvázolni, de nyilvánvaló, ha alapvetõen másra törekszünk mint a karma számunk, akkor nem igazán érezzük magunkat jól a saját bõrünkben és bizonyos hogy a sors ellen cselekszünk.Személyes év


Bizonyára mindenki kíváncsi hogy egy adott év mit is hoz számára, milyen feladatot és milyen hozzá állást követel egy adott idõszak. Ennek remek lehetõsége a személyes év kiszámításának módja. A személyes év mindig születésnaptól születésnapig tart, tehát nem a naptári évfordulók a fontosak. A példánál maradva tehát a számítás módja úgy történik hogy az adott évre amire kíváncsiak vagyunk pl.

a 2011 évhez hozzáadjuk a születési hónap és a nap számát íme: 1978. 4. 9. helyett 2011. 4. 9 = 2+0+1+1+4+9 = 17 = 8
Tehát az illetõ 2011-ben a 8-s személyes évét kezdi.

Ha az 1-es a személyes év száma : Ebben az évben érdemes új dolgokba kezdeni, jó év bármilyen vállakozás változás elinditására., építkezésre házasságra. Ez az év az amikor új életet kezdhetünk mert kedvezõ számunkra a "csillagok állása".
Ha a 2-es a személyes év száma : Folytathatjuk az elõzõ évben megkezgett dolgainkat de lehetõség szerint ne vágjunk bele nagyobb dolgokba. 2 évben érzékenyek lehetünk és együttmûködésre vágyunk.
Ha a 3-as a személyes év száma : Egyik legkellemesebb év. Felhõtlen év könnyed hangulat, kicsit felületes derû jellemzi. A kommunikáció a csillogás a szórakozás éve.
Ha a 4-es a személyes év száma : Kemény munka és tanulás éve az összes év közül a legnehezebb. Vigyázzunk, hogy életünkben se a munkában se más területen ne történjen túl nagy változás mert nehezen találunk csak vissza a régi megszokott mederbe. Könnyen lehet a veszteségek éve.
Ha az 5-ös a személyes év száma : A kiszámíthatatlanság a szeszély éve. Ebben az évben bármi megtörténhet velünk. A legfontosabb, hogy a bekövetkezõ változásokra helyesen és gyorsan próbáljunk meg reagálni. Az ebben az évben kötött kapcsolatok fokozottan sérülékenyek és kevésbé tartósak lehetnek. Változások következhetnek be a munkahellyel és a lakóhellyel kapcsolatban is. Még az is elõfordulhat, hogy "világgá megyünk."
Ha a 6-os a személyes év száma : Ebben az évben érint meg legjobban bennünket a szív szava vágyunk igazi társra és meleg otthonra. Szívesen lépünk be tartós kapcsolatba
házasságba... Veszélyes idõszak a függetlenek számára mert erõs bennük a vágy a társ után.
Ha a 7-es a személyes év száma : Az öntudat és a spiritualitás éve.
Sok vélemény szerint ilyenkor a legjobb ha pihenünk elmélkedünk, összegzünk és megértjük magunkat és a világot. Könyvtárba járunk esetleg könyvet írunk, kutatunk stb.
Ha a 8-as a személyes év száma : A javadalmazás és a jutalmazás éve az anyagi sikerek éve. Érdemes nagy célokat kitûzni magunk elé jó az esély, hogy erõfeszítéseinket siker koronázza.
Ha a 9-es a személyes év száma : Az átalakulás a tanulság éve nagyon nehéz idõszak. Meg kell szabadulni , ki kell dobni életünkbõl mindent ami felesleges, rossz kapcsolat, lim-lom stb.


A számok tükrében tehát mindenki elgondolkodhat a saját sorsán és rájöhet bizonyos összefüggésekre is, ami eddig rejtve volt elõtte.
A Pitagoraszi számmisztika


A számmisztika az önismeret eszköze. Megismerhetjük általa, hogy mi végre születtünk a Földre, mi az Isteni küldetésünk, amit végre kell hajtanunk. Az õsi számmisztikai rendszer, amit Pitagorasz is használt 1-tõl 10-ig írja le az emberi fejlõdés lépcsõit. Ezeket az állomásokat más szóval archetípusoknak vagy õstípusoknak nevezzük. Az asztrológia, a másik õsi rendszer szintén archetípusokkal, a 12 zodiákussal írja le az emberi fejlõdés egyes szakaszait. Ezek az archetípusok a jelen korban már nem léteznek az õsi letisztult formákban, hanem azok egymással alkotott elegyeit, vagy aspektusait értelmezhetjük õket. Ezeknek az aspektusoknak az eredménye az, hogy az isteni egység felbomlása óta nem létezik két egyforma ember. A tökéletes szellemi ember, Isten teremtménye Adam Kadmon, akinek a kezében volt az Univerzum kormányzása, aki a teljesség nemtelen állapotában létezett, egyszer csak elkezdett kételkedni saját létét illetõen. Azt gondolta Õ is tud olyan lenni, mint Isten, õ is képes lehet a teremtésre. Ebben a pillanatban az egységbõl az 1-es szám által leírt állapotból létrejött a kétség a 2-es számmal leírható állapot. Adam Kadmon kizuhant az egységbõl, és Ádámok és Évák milliárdjaiban, mint az emberiség eszmélt magára a duális, kétpólusú világban, elindítva ezzel azt az archetípus utat, melyet az emberiség bejárva végül a 10-es szám által hordozott új egységbe térjen vissza.
A számmisztika lehetõséget nyújt arra, hogy a születési dátumunk és nevünk segítségével betekintést nyerhessünk ebbe az õsi misztériumba és megláthassuk, hogy mi az a picinyke részlet, amit nekünk ebbõl az
egészbõl fel kell vállalnunk. Az emberiség nagy részének problémája, hogy más szerepet akar játszani, mint ami valójában sajátja, és ez az, ami beteggé és boldogtalanná teszi.
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4361, Legújabb tagunk: Jawhara
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact