Patkány - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Patkány
patkany.gif

patkany_sym.gif 
033.GIF


Általános jellemzõk

"Én vagyok az önkikiálltó és gyûjtõ.
Én vagyok a lánc.
Én úgy mûködöm, mint egy teljes egység.
Én megcélzom a bekerítõ magasságot és elérem a célom,
biztosan és állandóan.
Az élet élvezetes utazás számomra.
Minden kutatásnak egy új kutatással kell végzõdnie.
Én haladó, felfedezõ és éleselméjû vagyok.
Én a tevékenység méhe vagyok."
 
A Patkány szereti az anyagi jó világot. Nem éri be kevéssel, mindent meg akar szerezni, elérni, s ha számításai nem válnak valóra, csalódottan vonul vissza. Igaz, ilyen elkeseredett, életunt, kedvetlen típussal ritkán találkozunk. Szeretnek a középpontban lenni, társasági emberek; jól szót értenek mindenkivel, született diplomaták. Az életben minden helyzetben fontos szerepet kívánnak játszani; s ez általában sikerül is nekik. Értelmesek és furfangosak; terveiket tûzön-vízen keresztülviszik. Kedvesek, elõzékenyek és elbûvölõen tudnak viselkedni: Hihetetlenül szívósak, törekvõk, képesek tartósan hosszan dolgozni céljuk eléréséért. Mégis gyötri õket valami állandó félelem a hibázás veszélyétõl. Az életet, amikor minden simán megy rettenetesen élvezik. Igen magasra állítják a mércét, szeretnek magas színvonalon élni. Ugyanakkor mindenféle társaságban és minden helyen jól érzik magukat, a lényeg, hogy sok barát vegye körül õket, és lehetõleg õk legyenek a társaság középpontjában. A Patkány ismeretségi köre igen nagy, bár barátja kevés van, mert rosszul választja ki õket. Döntéseiben ugyanis gyakran téved, s nem ismeri fel (vagy csak késõn) az igaz értékeket. A Patkány-nõk már igen korán kiválasztják azt a férfit, akit azután egy életre akarnak, s ha lehet, nem is engedik el õket. Gyakran azonban ez a választásuk is elhamarkodott, téves, s ilyenkor, ha a szerelemben csalódnak, de nem harcolnak új szerelemért, partnerért, gyakran teljesen visszavonulnak, feladják álmaikat. Ha társuk megértõ, teljes szerelemmel, szenvedéllyel képesek szeretni, elkényeztetik, gyengédséggel veszik körül. Jellemzõ a Patkány hölgyre az érzékiség és az is, hogy igazi, kellemes otthont képesek teremteni választottjuknak. Ha birtokolnak valakit, nem szívesen válnak meg tõle, s ha ez mégis megtörténik, lelkük békéje, egyensúlya felbillen. A Patkány-nõknek alaposan meg kell nézniük, kit választanak, kibe szeretnek bele, kihez kötik az életüket, mert hajlamosak a meggondolatlan lépésekre. A Patkány-férfiak is vonzók, kedvesek, ügyesek; kitûnõ társasági emberek. Olyanok, amilyeneket a nõk kedvelnek, még akkor is, ha külsõleg nem valami vonzók; mert a kedvességük; jó kedélyük így is vonzóvá teszi õket: Hangjuk kellemes, szeretnek jókat nevetni, sokat és szívesen beszélnek. Hiúk, érzékenyek, de szeretetreméltók. Hibájuk van bõven. Ilyen például, hogy nem tud titokban tartani híreket, pletykákat, amelyeket nem lenne szabad továbbadniuk. Néha utólag megbánják, hogy már megint eljárt a szájuk. Olykor kifejezetten bõbeszédûek, nem tudják magukba zárni örömüket, bánatukat. Pozitív tulajdonságuk a kitûnõ humorérzék. Kedvességgel, õszinteséggel könnyen megnyerhetõk, és ha már barátnak tartják a másikat, a kapcsolatot megõrzik, ragaszkodók, hûségesek. Általában a Patkány jegyében születettek egészsége kitûnõ, s ha mégis megtámadja a szervezetüket valami kór, könnyen, gyorsan gyógyulnak.

 
A Patkány típusai


FÉM - PATKÁNY (0 vagy 1 végû évszám)
A Patkányok közül a legellentmondásosabb. Érzékenységét komor álarc mögé próbálja rejteni. Sokszor saját irigysége, féltékenysége ejti rabul. Szüksége van a sikerre, a tündöklésre, s legtöbbször el is éri.

VÍZ - PATKÁNY (2 vagy 3 végû évszám)
Vonzódik minden iránt, ami gondolkodással, tudással áll összefüggésben. A legjobb írók közülük kerülnek ki. Az emberi léleknek szinte nincs titka elõtte, barátait alaposan megválogatja. Ravaszság és számítás hiányzik belõle, de ugyanakkor érzékeny, sebezhetõ tud lenni.

FA - PATKÁNY (4 vagy 5 végû évszám)
Az aprólékos Patkányok közül is a leggondosabb. Munkabírása rendkívüli, hívatásának teljesen átadja magát. A magánéletre kevés ideje marad. Társként túl önzõnek tartják, mégis minden társaságban szeretik.

TÛZ - PATKÁNY (6 vagy 7 végû évszám)
Nem lehet könnyû esetnek nevezni! Sokszor kellemetlen helyzetbe sodorja magát a türelmetlenségével és elhamarkodott döntéseivel. Rossz tulajdonságai közé tartozik még erõszakossága, akaratossága. De azért õszinte és nyitott, sõt néha még érzékeny is! Bátorsága, akaratereje átsegíti a nehézségeken. Gyors észjárású.

FÖLD - PATKÁNY (6 vagy 7 végû évszám)
A Föld befolyása erõssé, határozottá teszi. Alaposan kigondolt terveit fegyelmezetten viszi véghez. Nem fut elérhetetlen álmok után, fõ célja a biztonságos megélhetés. Fáradhatatlan, kitartással dolgozik.


 
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4196, Legújabb tagunk: ssoulsoule69
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact