Sárkány - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Sárkány
5sarkany.gif

5sarkany_sym.gif
033.GIF


Általános jellemzõk


"Én egy olthatatlan tûz vagyok.
Minden energiának a központja.
A bátor, a hõsies szív.
Én vagyok az igazságosság és a világosság.
Én erõt és dicsõséget birtokolok hatalmamban.
Jelenlétem eloszlatja a sötét felhõket,
Én lettem kiválasztva arra, hogy megszelidítsem
a sors istennõit."

A világ legnagyobb szívtiprói, legnagyobb kurtizánjai a Sárkány-nõk, de a Sárkány-férfiak is nagyszerû szeretõk. Messzemenõen nagyvonalúak, fõleg, ha vendéglátásról van szó. Nyíltszívûek; utolsó ruhájukat odaajándékozzák, de nem az utolsó fillérüket. Színesek, ötletdúsak, és kiválóan értenek az ötletek megvalósításához is. Szinte egy percig sem tudnak nyugton maradni. Többre viszik az életben, ha egy kicsit visszafogják magukat. Maguknak való emberek, általában különcök, környezetük számára kiismerhetetlenek. Sokat foglalkozik a lélekkel, az élet értelmével. Sok Sárkány ért és vonzódik a hipnózishoz. Megfejthetetlen vonzerõ sugárzik belõlük, és ez sikerekhez segíti õket. Hûtlenek, nagyon nagy a függetlenségre való törekvésük. Egy Sárkánnyal való szerelem a partnernek majdnem mindig szenvedést okoz, de ezt csak késõbb veszi észre. A Sárkányok spontánok, a bolond ötletekbõl soha nem fogynak ki. A Sárkány-nõk hallgatnak kalandjaikról. Amibe a Sárkányok nyúlnak, arannyá válik. A szerencse nem hagyja el õket az életben. Nem kedvelik az alárendelt viszonyt, és boldogtalanok, ha mások szabják meg munkájukat. Mint fõnök, a Sárkány fel tudja lelkesíteni beosztottjait, és nem nyugszik, míg nem érnek el kiemelkedõ eredményeket. Hivatásában a Sárkányok odaadók, megbízhatók, jó kollégák. Fáradhatatlan, ha valamit el akar érni, de a számára nem tetszõ munkát szívesen továbbadja. A pénzhez nem sok érzéke van. Hamar kifolyik a markából, igaz ugyanilyen gyorsan újra meg is szerzi. Nem véletlen, hogy Kínában a Sárkány az erõ, a hatalom jelképe...

A Sárkány típusai


FÉM - SÁRKÁNY ( 0 (+) és 1 (-) végû évszámok)
Nagy akarattal, erõvel megáldott harcossá teszi a Fém hatása. Olyan dolgokat vihet véghez, amelyekrõl más álmodni sem mer. A lustasággal, haszontalansággal szemben türelmetlenné válik. Az útról, amelyen elindul, senki le nem térítheti.

VÍZ - SÁRKÁNY ( 2 (+) és 3 (-) végû évszámok)
A Víz nyugalmat ad neki. A többi Sárkánynál kevésbé szereti mutogatni magát. Türelmesen várja ki a megfelelõ lehetõséget arra, hogy terveit véghez vigye. Néha talán túl optimista lehet, de intelligenciája megakadályozza, hogy hibákat kövessen el.

FA - SÁRKÁNY ( 4 (+) és 5 (-) végû évszámok)
Büszke lehet magára, mert a zsenialitás határát súrolja. Ötletei, alkotó szelleme bármilyen munkában elõre viszi. Képes az együttmûködésre, hatalomvágya nem olyan erõs, mint a többieké. Mindez megkönnyíti a másokkal való viszonyát, úgy a munkában, mint a szerelemben.

TÛZ - SÁRKÁNY (6 (+) és 7 (-) végû évszámok)
Igazi uralkodónak született. Személyi hatalma egészen különleges, az irányítás természetes nála. Túl sokat vár el másoktól, követelményeinek kevesen képesek megfelelni. Fékezze meg büszkeségét, ambícióit, ne a tökéletest keresse mindenben, mert különben csalódni fog.

FÖLD - SÁRKÁNY ( 8 (+) és 9 (-) végû évszámok)
Szintén uralkodni akar, de kevésbé szigorúan viselkedik másokkal, mint Sárkány társai. Sõt, meghallgatja véleményüket is, mielõtt döntene egyes kérdésekben. A Föld gyakorlatiasságot, türelmet kölcsönöz jellemének.


 10.0 - 2 votes 
Translation

Online
Látogatók 2
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4196, Legújabb tagunk: ssoulsoule69
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact